Промяна на адреса на wordpress admin папката без плъгин

WordPress е най-разпространената CMS система и може би най-лесната за работа. За съжаление като повечето популярни платформи за управление на съдържанието често бива атакувана. Едно от най-важните неща при създаването на нов WordPress сайт е да го подсигурите, прилагайки различни тествани методи и плъгини. В поредица от статии ще ви покажем различни техники, които ще направят по сигурен Вашият сайт.

В настоящата статия ще Ви запознаем как в няколко стъпки да промените адреса на администраторската папка без да използвате допълнителен плъгин.

1. Създаване на нова папка в директорията на сайта с име, познато само на Вас, прим. „tovasamoazgoznam

2. Дефиниране на тази папка като администраторска в wp-config файла:

define('WP_ADMIN_DIR', 'tovasamoazgoznam'); 
define( 'ADMIN_COOKIE_PATH', SITECOOKIEPATH . WP_ADMIN_DIR);

3.Rewrite-ване на директорията в .htaccess файла с добавяне на следната директива:

RewriteRule ^tovasamoazgoznam/(.*) wp-admin/$1?%{QUERY_STRING} [L]

4. Добавяне на функции в края на wp-includes/functions.php файла:

/* промяна на wp-admin на WP_ADMIN_DIR */

add_filter('site_url', 'wpadmin_filter', 10, 3); 
function wpadmin_filter( $url, $path, $orig_scheme ) { 
$old = array( "/(wp-admin)/");
$admin_dir = WP_ADMIN_DIR; 
$new = array($admin_dir);
return preg_replace( $old, $new, $url, 1); 
}

/*wp-admin, скриване на адреса, грешка 404*/

add_action( 'init', 'block_wp_admin' );
function block_wp_admin() {
if(strpos($_SERVER['REQUEST_URI'],'wp-admin') != false){
wp_redirect( home_url().'/404' );
exit;
}
}

Това е. Вече при опит за достъпване на wp-admin директорията ще излиза грешка 404 или страница, която вие укажете в последната функция, а в администраторския панел ще влизате на адрес: www.yoursite.com/tovasamoazgoznam