Триъгълникът за управление на проекти!

Не може дадена работа да е качествена, да е евтина и да бъде свършена за отрицателно време… Всеки търси идеалната сделка, но трябва да се съобрази с „Триъгълника за управление на проекти”, който е основа на всеки бизнес. Замислете се кое е по-важно за Вас от трите параметъра (страни на триъгълника) и оставете контрола на другите две страни за Вашия контрагент. Логично е, че ако се промени едната страна  тя ще окаже влияние и на другите две. Всеки, определил правилно важния за него параметър (страна), ще знае какво търси и какво ще получи. Погледнато реално на нещата – само качеството е гаранция за успех!